Overig

  • meer dan 30 jaar milieu-ervaring bij adviesbureau, gemeente en regionaal samenwerkingsverband

  • publicatie blad Geluid september 2008: 'Gezond geluidbeleid: Nuttig of noodzakelijk?

  • publicatie blad Geluid oktober 2018: 'Het ervaren van bromtonen' 

  • bestuurslid Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG)

  • KNNV Noordwest Veluwe - mede auteur diverse inventarisatierapporten: Ermelosche heide, Houtdorper- en Speulderveld, Nieuw Groevenbeek, Vanenburg, Veldwijk en 's Heerenloo.

  • Jarenlange ervaring vogelinventarisatie (SOVON) en reptielen (RAVON)
     
    _________________________________________________________________________________

 

Groenewold Milieu & Natuur | info@groenewoldmilieu.nl