Natuuronderzoek

      - natuurtoets bij bestemmingsplannen 

        of woningbouw 

      - quick scan Wet natuurbescherming

      - advies Natura 2000 gebied

      - inventarisatie, bijvoorbeeld: vogels, vleermuizen

        (batdetector), amfibiën en reptielen

      - advisering maatregelen

      - beleidsontwikkeling

           Boompieper

 

 

 

 

Steenuil                                        Hooibeestje 

 

 

 

 

 

 

 

              Zandhagedis (man)                          Vingerhoedskruid

 

 

 

 

Groenewold Milieu & Natuur | info@groenewoldmilieu.nl