Onze diensten (vervolg)

Naast natuuronderzoek kunnen wij ook adviseren over de volgende onderwerpen:

  • Luchtonderzoek:  bij planontwikkeling, fijnstof, NIBM
  • Milieuparagraaf plannen: beoordeling van en rapporteren over milieuaspecten van plannen
  • Geur veehouderijen: berekeningen met V-stacks


De akoestische advisering is in hoofdzaak ondergebracht bij AWG Geluidadvies bv 

Groenewold Milieu en Natuur richt zich meer op de overige milieu gerelateerde onderwerpen.

Maar voor alle milieu gerelateerde vragen zijn we u graag van dienst.

Neem voor meer informatie of bij vragen contact met ons op.



                             Adviesbureau Groenewold Milieu en Natuur
                 Natuur'lijk Groenewold Milieu & Natuur